SINUZ yder rådgivning indenfor alle former for ventilationsanlæg. 

Traditionel boligventilation, centrale- og decentrale anlæg, ventilation i erhvervsbygninger, hhv. kontorer, butikker, industribygninger, m.v., på skoler og i institutioner, passiv ventilation, hybridventilation og køling – alle med et særligt fokus på indeklima, drift og energiforbrug.

Et godt indeklima er altafgørende for vores velbefindende. Vi rådgiver om optimering af eksisterende anlæg og etablering af nye energieffektive anlæg, der imødekommer kundens behov. Køling er en anden væsentlig faktor i forhold til såvel indeklima som produktionsanlæg

Vi varetager projekteringen og dimensioneringen af anlægget, samt fører tilsyn med de projekterede anlæg i udførelsesfasen.

SINUZ har altid stor fokus på sikring mod spredning af røg og brand ved projektering af ventilationsanlæg.