SINUZ tilbyder at varetage rollen som byggeleder på de projekter, hvor SINUZ er totalrådgiver på projektet.

Byggelederen varetager processen med styring af gennemførelse af udførelsesfasen, bl.a. ved afholdelse af byggemøder. Her sikrer byggelederen at byggeriets samlede tidsplan, kvalitet og økonomi lever op til det aftalte – samt dokumentationen heraf.

Byggelederen sikrer desuden koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter og repræsenterer kunden over for entreprenørerne. Byggelederen sikrer til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Vi lægger særligt vægt på klar kommunikation og information. Vi vælger ofte, i sager vi selv har projekteret, at lade projekterings-/projektlederen fortsætte som byggeleder på projektet. På den måde er grundlag for valg af løsninger, projektering og udbud kendt under udførelsesfasen og man undgår at vigtig viden går tabt.

Ved renoveringssager har vi stor fokus på beboerinformation og byggelederen assisteres derfor ofte af en beboerkoordinator. Beboerkoordinatoren står for kommunikationen til beboere, håndværkere og byggeleder imellem.

Byggelederen varetager også styringen af fagtilsynet, som oftest udføres af de ingeniører/teknikere, der har projekteret projektet.