Studieboliger Universitetsparken omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende ombygning af eksisterende bygning med indretning af 35 studieboliger og etablering af 46 studieboliger

Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende transformation af eksisterende erhvervsbygning til studieboliger, samt nybygning af 3 huse til studieboliger i alt 81 stk. i Universitetsparken i Trekroner.
Den tekniske rådgivning og bistand omfatter samtlige ingeniørarbejder for udarbejdelse af hovedprojekt, myndighedsbehandling, fagtilsyn, projektopfølgning og 1 års- og 5 års eftersyn. Projektet udføres som en totalentreprise med KABI Entreprise A/S som totalentreprenør.
Bæredygtighed: Byggeri efter den Frivillige Bæredygtighedsordning.

SINUZ udfører følgende ydelser: Ingeniørrådgivning vedr. VVS, ventilation, kloak, energi, indeklima. AB Clausen og CWN er underrådgivere til SINUZ.

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Samarbejdspartnere: KABI Entreprise, JJW arkitekter, CWN, ABC Rådgivende Ingeniører