SINUZ udfører bygherrerådgivning og projektledelse for KU Unilab Panum i forbindelse med gennemførelse af interne projekter – dvs. SINUZ fungerer som bygherre på KU vedligeholdelsesprojekter.

SINUZ udfører bygherrerådgivning og projektledelse for KU i forbindelse med gennemførelse af interne projekter – dvs. SINUZ fungerer som bygherre på KU vedligeholdelsesprojekter.

  • CAS projektleder på overordnet vedligeholdelsesplan for bygning 726 Østervold (som udførende) CAS projektleder, som KU bygherre, på alle vedligeholdelsesprojekter på bygning 726.
  • CAS projektleder på øvrige nye tekniske projekter for hele Sciences driftsområde ØV10.