Projektet AB Solbjerghus omfatter ingeniørrådgivning vedr. tekniske installationer og bistand vedrørende udskiftning af brugsvandinstallationer i andelsboligforeningens 60 boliger.

Projektet omfatter ingeniørrådgivning vedr. tekniske installationer og bistand vedrørende udskiftning af brugsvandinstallationer i andelsboligforeningens 60 boliger.
Brugsvandsinstallationer i boliger, herunder stigstrenge, fordelings- og koblingsledninger, udskiftes i installationens fulde omfang.
De nye installationer udføres i rustfrit stål i kvalitet som lever op til AISI 316 med en PRE-værdi på min 24,0.

SINUZ udfører følgende ydelser: Ingeniørrådgivning vedr. udskiftning af brugsvandinstallationer.

Bygherre: AB Solbjerghus